Καλώς ήρθατε στο online εργαλείο του CASTWATERΑυτοαξιολόγηση για τις ΜΜΕ του τουρισμού


Αυτό το εργαλείο μπορεί να βοηθήσει τις ΜΜΕ του τουρισμού να αυτό-αξιολογηθούν και να βελτιωθούν σε θέματα διαχείρισης και εξοικονόμησης του νερού στην επιχείρησή τους. Το εργαλείο μέσα από μια σειρά από ερωτήσεις που θα σας θέσει, θα σας βοηθησει να αξιολογήσετε την τρέχουσα κατάσταση της επιχείρησης σας, να προσδιορίσετε τομείς βελτίωσης, και θα σας προτείνει κάποιες συστάσεις. Όλα τα αποθηκευμένα δεδομένα είναι ανώνυμα και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για στατιστική ανάλυση

Μπορείτε επίσης να αξιολογήσετε τις πολιτικές διαχείρισης νερού στην περιοχή σας.

Παρακολούθηση για τις Δημόσιες Αρχές


Το εργαλείο αυτό μπορεί να παρέσχει στις Δημόσιες αρχές στατιστικά στοιχεία σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση της βιωσιμότητας της διαχείρισης των υδάτων από τις ΜΜΕ του τουρισμού στην περιοχή σας. Οι στατιστικές μπορούν να παρουσιάζονται ανά περιοχές NUTS 1,2 και 3.

Θα παρέχει επίσης τα αποτελέσματα της έρευνας αξιολόγησης των πολιτικών από τις ΜΜΕ του τουριστικού τομέα

water image